Ogrzewanie gazowe czy olejowe?

Przyszły właściciel domu wybierając rodzaj paliwa służącego do ogrzewania domu kieruje się przede wszystkim ceną instalacji grzewczej oraz kosztami eksploatacji. Jednym z najpopularniejszych nośników energii jest gaz: ziemny lub płynny. Czy paliwo to jest alternatywą dla ogrzewania olejowego?

Kiedy gaz z sieci, a kiedy płynny?

Gaz ziemny zaliczany jest do jednych z najtańszych paliw i inwestor, którego działka położona jest obok sieci gazowej może mówić o dużym szczęściu. Urządzenia służące do spalania gazu są nie tylko wygodne w użytkowaniu, ale nie emitują do atmosfery ogromnych, w porównaniu do tradycyjnych pieców, ilości dwutlenku węgla. Co więcej, gaz jest paliwem o bardzo wysokiej wartości opałowej, a niewątpliwą zaletą podłączenia do sieci gazowej jest fakt, iż nie zachodzi konieczność magazynowania paliwa. Alternatywą dla gazu z miejskiej sieci jest gaz płynny. Paliwo charakteryzuje się podobnymi parametrami jednak w tym wypadku wymagane jest zamontowanie specjalnych, naziemnych lub podziemnych zbiorników, służących do magazynowania paliwa. Jego cena jest wyższa niż gazu ziemnego.

Ogrzewanie olejowe

Droższe od gazu ziemnego, ale tańsze od gazu płynnego jest paliwo olejowe. Zbiorniki służące do przechowywania paliwa można usytuować w domowej kotłowni. Jeśli pojemność zbiornika nie przekracza 1 m3, prawo pozwala na postawienie go w tym samym pomieszczeniu, w którym znajduje się kocioł. W innym wypadku zbiornik powinien stać w oddzielnym pomieszczeniu. Jednym słowem, dla urządzenia zasilanego olejem trzeba przeznaczyć osobne pomieszczenie – w odróżnieniu od kotła gazowego, który może znajdować się np. w kuchni lub łazience. Mimo, że piece olejowe, podobnie jak urządzenia służące do spalania gazu, również charakteryzują się komfortem obsługi, jednakże z uwagi na wysoki, w porównaniu do gazu, koszt paliwa, instalacji oraz konieczność wyodrębnienia kotłowni nie cieszą się dużą popularnością.

Czym się różnią tradycyjne kotły od kondensacyjnych?

Tradycyjne kotły gazowe ze względu na sposób pobierania powietrza i odprowadzania spalin dzielimy na piece z otwartą i z zamkniętą komorą spalania. W pierwszym przypadku urządzenia pobiera powietrze z pomieszczenia, w którym się znajduje – dlatego konieczne jest nie tylko zapewnienie stałego jego dopływu, ale również właściwa wentylacja. Urządzenia z zamkniętą komorą spalania pobierają powietrze z zewnątrz, tamże również odprowadzając spaliny. Pomieszczenie, w którym znajduje się piec z zamknięta komorą musi spełniać odpowiednie wymogi: mieć minimum 6,5 m3 i być właściwie wentylowane. Piece gazowe mogą być stojące i wiszące, jednofunkcyjne lub dwufunkcyjne.

Alternatywą tradycyjnych pieców są kotły kondensacyjne. Ze względu na budowę i możliwość wykorzystania ciepła utajonego zawartego w spalinach, zużywają mniej paliwa i są bardziej efektywne. Kotły kondensacyjne są urządzeniami z zamkniętą komorą spalania. Mogą być jedno lub dwufunkcyjne – czyli albo do ogrzewania wody albo pomieszczeń i wody. W kotłach kondensacyjnych sprawność może przekroczyć 100%. Kondensacyjne mogą być również kotły olejowe. Ze względów bezpieczeństwa powinny mieć zamkniętą komorę spalania.